blockchain in energy

Εφαρμογές της τεχνολογίας Blockchain στην ενέργεια και τα δίκτυα

Κοινοποίησέ το

Η εμπιστοσύνη και η διαφάνεια που μπορεί να διασφαλίσει η τεχνολογία του blockchain μπορεί να μειώσει το κόστος συναλλαγής μεταξύ ομότιμων χρηστών παραγωγής και κατανάλωσης ενέργειας.

Ας δούμε την περίπτωση της LO3 ENERGY, η οποία σε συνεργασία με την Siemens ανάπτυξε ένα microgrid για ηλιακή ενέργεια στο Μπρούκλιν.

Image for post

Μέσα από τα smart contracts μπορούν να καταγράφονται οι συναλλαγές ενέργειας που αποτυπώνονται στο blockchain. Για να μπορέσει να υλοποιηθεί η συγκεκριμένη λύση βασίζεται σε εξελιγμένους μετρητές του λογισμικού ανάλυσης που η LO3 Energy έχει αναπτύξει για να μπορεί να υποστηρίξει μικρό-δίκτυα.

Το project βασίζεται σε μια τοπική ενεργειακή κοινότητα όπου κάποιος μπορεί να είναι παραγωγός και καταναλωτής ταυτόχρονα.

Επίσης εάν ο καταναλωτής είναι κοντά στο παραγωγό (τοπική εγγύτητα) έχουμε μικρότερη απώλεια λόγω του δικτύου. Έτσι ένα πυκνό πλέγμα παραγωγών και καταναλωτών μπορεί να είναι προς όφελος και των δύο.

Τον Απρίλιο του 2016 ξεκίνησε να λειτουργεί για τους κατοίκους του Park Slope και σε παρακείμενες γειτονίες όπως του Gowanus και Boerum Hill. Στο δίκτυο έχουν συνδεθεί 60 φωτοβολταϊκά που βρίσκονται κυρίως σε οροφές κτιρίων και 500 καταναλωτές. Το εγχείρημα χρηματοδοτήθηκε με βασικό εταίρο το Next47, με χρηματοδότηση Series A, 6 εκατομμυρίων δολαρίων.

Μια ακόμα startup, το Conjoule, που ιδρύθηκε 2017 από επαγγελματίες στον χώρο της ενέργειας, είχε ως στόχο να κατακτήσει την αγορά ενέργειας με μια αποκεντρωμένη πλατφόρμα, που μειώνει τα εμπόδια πρόσβασης και συμμετοχής στην αγορά ηλεκτρισμού. H διασφάλιση των συναλλαγών γίνεται με τεχνολογία blockchain.

Image for post

Η εταιρεία πήρε χρηματοδότηση πρώτου σταδίου 4,5 εκ. ευρώ από το Innogy Innovation Hub και την εταιρία Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. (TEPCO).

Η εταιρία έχει ξεκινήσει διάφορα πιλοτικά έργα στην Γερμανία. Ένα είναι το “Peer-to-Peer Energiehandel Ahaus”, σε συνεργασία με την εταιρεία παροχής ενέργειας IBB, όπου σε πρώτη φάση δίνει ενέργεια σε δύο σχολεία στο Ahaus, το Alexander-Hegius-Gymnasium και το Ahaus Gesamtschule.

Μια ακόμα startup από την Αυστραλία η Power ledger, αποτελεί μία εταιρεία που θέλει να παρέχει μια πλατφόρμα ενεργειακών συναλλαγών πάνω από blockchain, μέσω cryptocurrency, προωθώντας ένα αποκεντρωμένο δίκτυο συναλλαγών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Image for post

Η λύση αφορά μια παγκόσμια λύση. Το καλοκαίρι του 2017 η εταιρεία ανακοίνωσε το white paper σχετικά με το τι προσπαθεί να πετύχει χρησιμοποιώντας δύο token, το Power token και το Sparkz token.

To Power token είναι το καύσιμο για την λειτουργία του συστήματος, άρα είναι ένα cryptocurrency, ενώ το Sparkz είναι ένα utility token ως το μέσο συναλλαγής ενέργειας.

Image for post

Power Ledger model

To Retail — Application Host αφορά το υπάρχον μοντέλο δομής ενεργειακής αγοράς. Ενώ το P2P Direct αφορά το άμεσα αποκεντρωμένο μοντέλο αγοράς. (Το σύμβολο ℗ αφορά τα Power token ενώ το σύμβολο του κεραυνού αφορά το Sparkz token)

Το πλαίσιο των υπηρεσιών που μπορεί να βρει κάποιος είναι:

  1. Το P2P trading, είναι μια πλατφόρμα όπου μπορεί ο παραγωγός να συναλλάσσεται με τον καταναλωτή σε πραγματικό χρόνο πράττοντας χρεοπιστώσεις μέσα από ένα αυτόνομο και έμπιστο σύστημα.
  2. Το Neo retail, αφορά μια πλατφόρμα διαχείρισης έξυπνης προσφοράς και ζήτησης με μεταφορά χρημάτων και διαχείρισης του ρίσκου μη παράδοσης για τον καταναλωτή.
  3. Το MICROGRID/EMBEDDED NETWORK OPERATOR/STRATA, είναι μια πλατφόρμα με έξυπνους μετρητές, διαχείρισης big data, με άμεσες μικρο-συναλλαγές όπου ο επενδυτής μπορεί να μην καταναλώσει το σύνολο της ενέργειας που έχει αγοράσει και να την επαναδιοχετεύσει στο σύστημα.
  4. Η αγορά χονδρικής, αφορά μια πλατφόρμα όπου προσφέρει γρήγορη αποστολή, με χαμηλό κόστος και διαφάνεια, ενέργειας με σκοπό την βέλτιστη διακανονιστική διαχείριση για την τιμή της αγοράς παρέχοντας την καλύτερη διαχείριση και συγκέντρωση δεδομένων.
  5. Το AUTONOMOUS ASSET (AA) MANAGMENT επιτρέπει την μερική ιδιοκτησία ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την διαχείριση και αγοραπωλησία σε ενεργειακό πορτοφόλι.
  6. Τα ηλεκτρικά οχήματα, η πλατφόρμα που υποστηρίζει το Open Charge Point Protocol (OCPP),για φόρτιση οχημάτων και κάνει αυτόματα την χρέωση.
  7. Η Power port λύση, στηρίζει τα φορητά συστήματα αποθήκευσης ενέργειας όπως EV, υποστηρίζοντας φόρτιση εκφόρτωση.
  8. Το Carbon trading είναι μία πλατφόρμα που υποστηρίζει smart contracts για ρύπους διοξειδίου του άνθρακα και αγοραπωλησίας τους.
  9. Το Transmutation exchange, είναι μία πλατφόρμα για ανταλλαγή και διαχείριση διακρατικών μεταφορών ενέργειας.

Η λύση της power ledger δίνει μια σειρά από εργαλεία για ολοκληρωμένη διαχείριση της ενέργειας, τόσο από τοπικό και κοινοτικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο κρατικό αλλά και παγκόσμιο. Το φθινόπωρο του 17 έκανε ICO και συγκέντρωσε 13,2 εκ. δολάρια το μεγαλύτερο στην Αυστραλία για το 2017 και μέχρι τώρα έχει κάνει αρκετά πιλοτικά σε Αυστραλία, Ασία και Αμερική.

Συνοψίζοντας, καθώς η τεχνολογία Blockchain, smart contracts, έξυπνοι μετρητές ρεύματος, συστήματα φόρτισης και απόδοσης ενέργειας από μπαταρίες μας επιτρέπει να έχουμε λύσεις αποκεντρωμένες για άμεση συναλλαγή ενέργειας δημιουργώντας μια νέα περιβαλλοντολογική συνείδηση για την διαχείριση της ενέργειας, των ρύπων του CO2 προχωρώντας σε μια ολιστική και ορθολογικότερη χρήση της.

Αφήστε μια απάντηση

Scroll to top